Oddělení výstavba

Naše společnost v druhé polovině roku 2014 zahájila svou činnost v oblasti výstavby rozvoden VVN a ZVN – konkrétně výstavbou rozvodny Barkeryd (420 kV AC / 300 kV DC) ve Švédsku.

V roce 2017 vstoupila společnost TRANSENERGY na rakouský a norský trh. V Rakousku jsme realizovali výstavbu anténních stožárů a v Norsku jsme se podíleli na připojení rozvodny Kvinesdal.

Aktuálně pracujeme na následujících zakázkách:
Provádíme opravy konstrukcí nosných stožárů a přeizolaci izolátorových závěsů nadzemního elektrického vedení o napěťové hladině 220 kV mezi TR Opočínek a TR Sokolnice.

Pracujeme na výměně fázových vodičů a kombinovaného zemnícího lana na vedení 110 kV mezi TR Oslavany a TR Řípov pro společnost E.ON Distribuce.

Pro společnost E.ON Distribuce provádíme výstavbu nadzemního elektrického vedení 110 kV V1365/1385 v úseku Přídolí – Kaplice. Konkrétně se jedná o betonáž základů, montáž a stavbu stožárových konstrukcí, tažení fázových vodičů a kombinovaného zemnícího lana.

Připravujeme realizaci akce V411 – výměnu nosných izolátorových závěsů na vedení 420 kV pro společnost ČEPS.

Zelená firma ®