Služby

ODDĚLENÍ VÝSTAVBA

Realizujeme veškeré práce na nadzemních elektrických vedeních a rozvodnách VVN a ZVN vč. stavebních prací na základech, dovážky materiálu na stavbu, sestavení ocelových konstrukcí, lezeckých a svářečských prací ve výšce, montáž izolátorových závěsů a tažení vodičů. Krom výše uvedených prací jsou naši zkušení pracovníci schopni provádět lezecké kontroly a nátěrové práce pod napětím.

Všichni naši zaměstnanci mají vysokou odbornost, požadované elektro-vzdělání a potřebnou kvalifikaci. Náš úspěch stojí právě na jejich každodenní práci, pro kterou jsou zabezpečeni špičkovým vybavením.

ODDĚLENÍ PROJEKTY

Pro naše zákazníky realizujeme veškeré stupně projektových dokumentací pro výstavbu a rekonstrukce nadzemních elektrických vedení VVN a ZVN.

Mimo jiné i územně technické studie, studie proveditelnosti, dokumentace k zadání akce, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění stavby, či dokumentace skutečného provedení stavby. Podílíme se na realizaci stavby zajištěním inženýringu, výkonem funkce autorského dozoru, generálního projektanta a tvorbou provozní dokumentace. V rámci projekčních prací zajišťujeme i odborný návrh rozpočtu a harmonogramu prací vycházející z reálných zkušeností našeho oddělení výstavby, vypracování konstrukční či dílenské dokumentace stožárových konstrukcí, autorizované statické, mechanické a elektrické výpočty. Pro výše uvedené náročné výpočty vlastníme nejen nejmodernější software, ale vyvíjíme i vlastní programy umožňující využití nejmodernějšího technického know-how v rámci specifického zadání.

Podílíme se také na tvorbě technických norem a vývoji technického poznání v rámci mezinárodní společnosti CIGRÉ.

Zelená firma ®