Aktuality

Oddělení výstavba

Naše společnost v druhé polovině roku 2014 zahájila svou činnost v oblasti výstavby rozvoden VVN a ZVN – konkrétně výstavbou rozvodny Barkeryd (420 kV AC / 300 kV…

Ostatní zajímavé informace

Společnost TRANSENERGY nad rámec svých zakázek přispívá i k vývoji a výzkumu ve svém oboru. Její zaměstnanci se podílejí na normalizaci českých technických norem, jsou součástí mezinárodních…

Zelená firma ®