Ostatní zajímavé informace

Společnost TRANSENERGY nad rámec svých zakázek přispívá i k vývoji a výzkumu ve svém oboru. Její zaměstnanci se podílejí na normalizaci českých technických norem, jsou součástí mezinárodních pracovních skupin CIGRÉ, vyvíjejí nová a inovativní řešení, podělují se o své zkušenosti v rámci technických konferencí a snaží se nalézat konsenzus napříč celou společností pro výstavbu liniových staveb s ohledem na životní prostředí, samosprávu a všechny účastníky řízení.

Kanál Transenergy na Youtube

Zelená firma ®