Oddělení projekty

V465/466 – Výměna FV a IZ

Realizační dokumentace opravy stožárových konstrukcí 2x 400 kV typu DUNAJ na základě lezecké kontroly a statického posouzení pro plánovanou výměnu fázových vodičů. Součástí akce byl i návrh výměny 5 konzol stávajících stožárů vč. tvorby dílenské a montážní dokumentace.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS
Období realizace: 11/2017 – 2/2018

ÚTS – V270 – Přestavba vedení na 400 kV

Územně-technická studie a podklady pro EIA (předprojektová příprava) kompletní výměny nadzemního vedení 1x 220 kV za 2×400 kV ve stávající trase mezi TR Lískovec – st. č. 202 v celkové délce 60,5 km s návazností na slovenské vedení spol. SEPS směrem na TR Považská Bystrica.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: ÚTS, PEIA
Období realizace: 5/2017 – 5/2018

ÚTS – V001/002 – Přestavba vedení na 400 kV

Územně-technická studie a podklady pro EIA (předprojektová příprava) kompletní výměny nadzemního vedení 2x 220 kV za 2×400 kV ve stávající trase mezi TR Milín – EL Orlík v celkové délce 8,9 km vč. studie výběru vhodného fázového vodiče pro přenosovou schopnost 2x 600 A.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: ÚTS, PEIA
Období realizace: 4/2017 – 12/2017

DZA V431/831 – Zdvojení vedení

Dokumentace k zadání akce (předprojektová příprava) zdvojení nadzemního vedení 1×400 kV s označením V431 na 2×400 kV mezi st. č. 327B a 386 v délce 19,1 km.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DZA
Období realizace: 4/2017 – 9/2017

V206 – Přeizolace křižovatek kategorie A

Realizační dokumentace výměny nosných izolátorových závěsů na 33 stožárech 220 kV za nové dvojité a polokotevní sestavy. Součástí akce byla i přeregulace jednoho kotevního úseku a související úprava kotevních závěsů.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, DSPS, AD, GP
Období realizace: 3/2017 – 11/2017

ÚTS – V498/499 – Nové vedení OTR – Ladce

Územně-technická studie a podklady pro EIA (předprojektová příprava) výstavby nového mezistátního nadzemního vedení 2×400 kV mezi TR Otrokovice a Slovenskou republikou (TR Ladce) v úplně nové trase v délce cca 60 km.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: ÚTS, PEIA
Období realizace: 12/2016 – 9/2017

CHR – Rozšíření a rekonstrukce

Dokumentace pro územní rozhodnutí zaústění nových vedení 2×400 kV do TR Chrást (celkem 3 nové stožáry typu DUNAJ).

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DÚR
Období realizace: 11/2016 – 2/2017

V203 – Obnova SK

Realizační dokumentace výměny horní části ocelové konstrukce stožárů 1×220 kV typu PORTÁL na 382 nosných stožárech. Součástí akce byl návrh a posouzení nového prolamovaného mostu (horní stavby), nové sestavy připojení zemnicích lan a úprava či výměna všech dotčených izolátorových závěsů. V rámci akce došlo i k 3D skenování portálů v rozvodně pomocí mračen bodů a odhalení základových dílů až na základovou spáru za účelem odborného posouzení důvodu vychýlení konstrukce a odborné predikce dalšího vývoje.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, DÚR, DSPS, výkon funkce GP a aktualizace PD
Období realizace: 15.7.2016 – 22.12.2020

ÚTS – V445/446 – Modernizace na vyšší parametry

Územně-technická studie a podklady pro EIA (předprojektová příprava) kompletní výměny nadzemního vedení 2×400 kV mezi TR Hradec – st. č. 160 v celkové délce 29,6 km s návazností na německé vedení spol. 50 Hertz směrem na TR Röhrsdorf.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: ÚTS, PEIA
Období realizace: 24.6.2016 – 31.12.2016

DZA – V411 – Výměna FV a IZ

Dokumentace k zadání akce (předprojektová příprava) modernizace nadzemního vedení 1×400 kV spočívající ve výměně fázových vodičů a kompletní přeizolaci vedení v úseku mezi TR Hradec a st. č. 38B v délce 33,86 km.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DZA
Období realizace: 13.6.2016 – 14.10.2016

Linie VVN V306/307/308 výměna vedení – Projektová dokumentace

Realizační dokumentace vč. legislativního povolení kompletní výměny vedení 2×110 kV linie V306/307/308 TR Řeporyje – TR Chýně – TR Tuchlovice v původní trase. Součástí akce byl kompletní návrh nového vedení vč. základových dílů, nové řady stožárových konstrukcí typu SOUDEK pro vodič 679-AL1/86-ST1A s úzkým dříkem a nové optické trasy pomocí OPGW.

Provozovatel vedení: ČEZ Distribuce, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DÚR, DPS
Období realizace: 5/2015 – 3/2016

Zpracování PD a opravy OK rozvodny ECK 110 kV Kladno

Zpracování provozní dokumentace ocelové konstrukce rozvodny a zpracování dokumentace na odstranění závad z podrobné prohlídky ocelové konstrukce rozvodny ECK 110 kV Kladno vč. statického posouzení stavu OK. Provozní dokumentace byla vytvořena na základě 3D skenování pomocí mračen bodů.

Provozovatel vedení: Alpiq Generation (CZ), s.r.o.
Stupeň projektové dokumentace: Odborný posudek, DPS
Období realizace: 1.6.2015 – 30.9.2015

V474 – Výměna ZL za KZL

Realizační dokumentace výměny zemnícího lana na vedení V474 za kombinované zemnicí lano OPGW s 96 optickými vlákny v celé trase vedení 400 kV V474 v délce 42,88 km vč. 2 staničních optických kabelů.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS
Období realizace: 19.8.2015 – 31.12.2015

Oberderdingen, 11022 Anlage – Mast Nr. 24 Beurteilung

Projekt úpravy a statického posouzení koncového stožáru při změně zaústění v rozvodně Oberderdingen.

Provozovatel vedení: Oberderdingen – Netze BW GmbH
Stupeň projektové dokumentace: posudek
Období realizace: 28.7.2015 – 30.9.2015

V442 – Výměna OOK za KZL

Realizační dokumentace výměny zemnícího lana s ovíjeným optickým kabelem na vedení 400 kV V442 v délce 76,09 km za kombinované zemnicí lano OPGW s 48 optickými vlákny.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, AD, DSPS, aktualizace PD
Období realizace: 8.6.2015 – 30.11.2017

V475/476 – Přeizolace pomocných IZ

Realizační dokumentace výměny pomocných nosných izolátorových závěsů na 44 stožárech vedení 2×400 kV (celkem 91 závěsů).

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, DÚR, DSPS, výkon funkce GP a aktualizace PD
Období realizace: 11.6.2014 – 30.11.2014

V432 – Modernizace vedení

Realizační dokumentace modernizace vedení 1×400 kV s označením V432 na nejvyšší návrhovou teplotu +80°C, při které došlo mimo jiné ke zvýšení 12 stožárů typu KOČKA a výměně 198 nosných izolátorových závěsů za kratší zejm. polokotevní sestavy. Součástí akce bylo i vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění vydání územního rozhodnutí.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, DÚR, DSPS, výkon funkce GP a aktualizace PD
Období realizace: 6.12.2013 – 31.1.2018

DZA V421/422 – Zdvojení vedení

Dokumentace k zadání akce (předprojektová příprava) zdvojení nadzemního vedení 1×400 kV na 2×400 kV mezi TR Havlíčkův Brod – Mírovka a TR Čebín v délce 88,93 km.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, DSPS, výkon funkce GP a aktualizace PD
Období realizace: 8.8.2013 – 22.5.2015

V413 – Modernizace křižovatek na +80 °C

Realizační dokumentace modernizace vedení 1×400 kV s označením V413 na nejvyšší návrhovou teplotu +80°C, při které došlo ke zvýšení 75 stožárů typu PORTÁL a výměně 173 nosných izolátorových závěsů za kratší zejm. polokotevní sestavy.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DPS, DSPS, výkon funkce GP a aktualizace PD
Období realizace: 8.8.2013 – 22.5.2015

V487/488 a V490/491 – Zdvojení vedení

Dokumentace k zadání akce (předprojektová příprava) výstavby dvou nových nadzemních vedení 2×400 kV v linii TR Vernéřov – TR Vítkov – TR Přeštice v celkové délce 165,89 km.

Provozovatel vedení: ČEPS, a.s.
Stupeň projektové dokumentace: DZA
Období realizace: 4.7.2013 – 28.2.2014

Zelená firma ®